Najpredávanejšie

naša cena 41 €
skladom
naša cena 179 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma DTS-sport so sídlom Západ 1144/34, 02801 Trstená.

IČO: 50771825, zapísaná v živn.registri: 560-22726, okresný úrad Námestovo, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode www.retrobicykle.eu

Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail: info@retrobicykle.eu
 • telefón: +421 948 866 444
 • poštová adresa: Západ 1144/34-53, Trstená 02801
 • číslo účtu: SK0709000000005126956799 - Slovenská sporiteľňa

Orgán dozoru:

 • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
 • Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
 • Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
 • tel. č.: 041/ 7632 130
 • fax č.: 041/ 7632 139
 • e-mail: za@soi.sk

OBJEDNANIE TOVARU

 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky 
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu(počas sezóny od 1.4-30.9 sa prijímajú iba platby vopred), vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 • Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby potvrdenia vybavenia objednávky, a to e-mailom na adrese info@retrobicykle.eu alebo telefonicky na čísle 0948866444. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 • V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovou poukážkou.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom, č. účtu:SK0709000000005126956799 
 • Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérnou dobierkou mimo sezóny. Počas sezóny od 1.4-30.9 sa prijímajú iba platby vopred.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.townbikes.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom).
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 10-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky.  Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné 13 € pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

YmU5YzY